Word vrijwilliger bij Welkom Online groepslessen

GEVRAAGD IN WELKOM ONLINE

Details

Eenmalig
Datum 01-06-2021
Dienst Welkom Online - groepslessen
Geslacht Anders

Beschrijving

Vrijwilliger Groepsles Welkom Online
Als begeleider bij de groepsles Welkom Online begeleid je een groep senioren gedurende 5 á 6 bijeenkomsten door het lesprogramma van Welkom Online.

Wat is de Welkom Online?
Omgaan met digitalisering is net zo belangrijk als lezen en schrijven. Door ouderen digitaal vaardiger te maken kunnen ze optimaal (blijven) deelnemen aan de maatschappij en daarmee onderdeel blijven van een sociaal netwerk.
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland. Wij geloven in de kunst van het samen ouder worden en de kunst van het ouder zijn. Wij richten ons hierbij op de volgende drie pijlers: stimuleren van actief ouderen worden, inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving en bestrijden van eenzaamheid. Door het inzetten van Welkom Online zorgen we ervoor dat de doelgroep die niet (altijd) mee kan met digitale ontwikkelingen toch de mogelijkheid krijgt om deel te nemen.

Werkwijze
Het online lesprogramma is opgebouwd uit vijf verschillende modules, die elk bestaan uit meerdere lessen. De start is een introductiebijeenkomst en tijdens deze bijeenkomst wordt het lesprogramma toegelicht, is er ruimte voor een eerste kennismaking en wordt het kennisniveau van de groep gepeild. Bij voldoende aansluiting bij de groep volgen er daarna vijf bijeenkomsten waarbij in elke bijeenkomst een module van het lesprogramma klassikaal wordt doorlopen. De online omgeving wordt doorlopen op een scherm, zodat het voor alle deelnemers goed zichtbaar is. De tijdsduur die staat voor een les is 1-1,5 uur en het is de bedoeling dat de deelnemers thuis verder oefenen.

De opzet ziet er dan als volgt uit:
1. Introductiebijeenkomst – informatie en kennismaking
2. Module ‘Actieve Leven’
3. Module ‘Dagelijks Leven’
4. Module ‘Gezonde Leven’
5. Module ‘Sociale leven’
6. Module ‘Mobiele leven’

Voorwaarden vrijwillige inzet
- 18 jaar of ouder
- enthousiast, geduldig en heeft inlevingsvermogen
- kan goed luisteren
- bereid om vijf á zes bijeenkomsten te begeleiden op een locatie bij jou in de buurt
- ervaring met de computer en internet
- in bezit van een laptop om de presentaties te projecteren op groot scherm
- affiniteit met de doelgroep ouderen
- kan zich inleven in een andere situatie en kan geduldig stap voor stap begeleiding bieden.

Dus jij wil graag ouderen begeleiden via het online lesprogramma Welkom Online? Fijn! Meld je aan via https://mijn.ouderenfonds.nl/ en vermeld in de motivatie Groepsles Welkom Online.

Wil je meer weten over de groepslessen? Mail dan naar Juliette Lugt - j.lugt@ouderenfonds.nl 

Reageer